Woordelys

Afrikaans

+

+1
Om ten gunste van iets te stem.
Deutsch, English, Español, Français

6

68-95-99.7 reël
Beskryf die beginsel dat 68% van alle waardes binne een standaardafwyking van die gemiddelde val, 95% val binne twee en 99.7% val binne drie standaardafwykings. Omgekeerd, in die meeste gevalle val 0.3% van die waardes meer as drie standaardafwykings bo of onder die gemiddelde.
Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia

A

absolute fout
Die absolute fout is die absolute waarde van die verskil tussen die waargenome- en die korrekte waarde. Die absolute fout is gewoonlik van minder waarde as die relatiewe fout.
Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili, Bahasa Indonesia
absolute resultaat (van 'n toets)
Die waarde wat deur ‘n toets gegenereer is. Indien dié waarde gelyk is aan die verwagte resultaat, is die toets suksesvol; as die twee waardes verskil het die toets gefaal.
Deutsch, English, Español, Setswana, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili, Bahasa Indonesia
absolute roete
‘n Roete wat dieselfde posisie in die lêerstelsel aandui ongeag die posisie vanwaar dit geëvalueer word. Die absolute roete is die ekwivalent van lengtegraad en breedtegraad in geografie.
relative_path
Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia
absolute rynommer
Die opeenvolgende indeks van ‘n ry in ‘n tabel, ongeag die gedeelte van die tabel wat vertoon word.
Deutsch, English, Español, עִברִית, Italiano, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia
abstrakte metode
‘n Metode, in objekgeoriënteerde programmering, wat gedefiniëer maar nie geïmplementeer is nie. Programmeerders sal ‘n abstrakte metode in ‘n voorsaatklas definiëer wat in nasaatklasse geïmplementeer moet word.
Deutsch, English, Español, Italiano, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia
abstrakte sintaksisontledingsboom
‘n Diepgeneste datastruktuur, of boom, wat die struktuur van ‘n program verteenwoordig. Byvoorbeeld, as die abstrakte sintaksontledingsboom ‘n nodus het wat ‘n doen terwyl-lus verteenwoordig wat met een naasaatontledingsboom die lustoestand verteenwoordig en ‘n ander nasaatontledingsboom wat die lusraam verteenwoordig.
English, አማርኛ, Bahasa Indonesia
afgooiware
Sagteware wat nie meer onderhou word nie.
Deutsch, Bangla, English, Español, Français, Italiano, Português, Setswana, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia
aggregaatfunksie
‘n Funksie wat ‘n groep waardes saamvoeg, bv. sum (summering) en max (maksimale waarde)
Deutsch, English, Español, Français, Português, Setswana, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia
algoritme
‘n Algoritme is ‘n stel instruksies wat gevolg moet word om ‘n spesifieke taak uit te voer.
Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Français, Italiano, IsiZulu, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia
aliasering
Om twee of meer verwysing na dieselfde ding te hê, soos byvoorbeeld meer as een verwysing na ‘n datastruktuur in geheue of na ‘n lêer op ‘n skyf.
Deutsch, English, Setswana, Kiswahili
anker
In ‘n gewone (reguliere) uitdrukking, is ‘n anker ‘n simbool wat ‘n posisie aandui, bv. ^ dui die begin van ‘n lyn aan en $ dui die einde van ‘n lyn aan. ‘n Uidrukking soos bv. ^Die anker die soektog na die woord Die aan die begin van die lyn.
English, Español, Français, Português
anonieme funksie
‘n Funksie waaraan daar nie ‘n naam toegeken is nie. Anonieme funksies is gewoonlik baie kort en word gewoonlik gedefinieer waar hulle gebruik word bv. in die geval van ‘n terugskakelfunksie.
Deutsch, English, Español, Français, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ
anti-koppeling
‘n Koppeling wat rye in tabel A bevat wie se sleutels nie die sleutels van tabel B bevat nie.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
English, Español, አማርኛ
argument
Die term moet nie verwar word met parameter nie en is ook nie ‘n sinoniem daarvoor nie. ‘n Argument is die spesifieke waarde wat aan ‘n funksie verskaf word in ‘n lys van waardes wat deur kommas geskei word Die term moet nie verwar word met parameter nie en is ook nie ‘n sinoniem daarvoor nie. ‘n Argument is die spesifieke waarde wat aan ‘n funksie verskaf word in ‘n lys van waardes wat deur kommas geskei word. Parameters is die veranderlikes en argumente is die waardes wat aan die veranderlikes toegeken is.
Deutsch, English, Español, Français, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili
ASCII
‘n Standaard manier om karakters wat algemeen in Wes-Europese tale gebruik word, voor te stel as 7- of 8-bis heelgetalle. ASCII word vervang deur Unicode.
Deutsch, English, Español, Français, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili
asinchronies
Asinchronies is die teenoorgestelde van sinchronies wat beteken dat twee of meer aktiwiteite tergelykertyd plaasvind. In programering is ‘n asinchorniese bewerking ‘n bewerking wat onafhanklik van ‘n ander een plaasvind.
synchronous
Deutsch, English, Español, Français, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili
assosiatiewe skikking
Sien woordeboek.
Deutsch, English, አማርኛ, Kiswahili

B

Bayes se rëel
Sien Bayes se stelling.
English, አማርኛ
Bayes se stelling
‘n Vergelyking om die waarskynlikheid te bepaal dat iets waar is indien iets verwant ook waar is. As P(X) die waarskynlikheid is dat X waar is en P(X Y) is die waarskynlikheid dat X waar is indien die gegewe Y waar is, dan is P(X Y) = P(Y X) * P(X) / P(Y).

bayesian_network, naive_bayes_classifier, prior_distribution
English, Español
bediener
‘n Program soos ‘n databasisbeheerder of webbediener wat op versoek data aan ‘n kliënt verskaf.
English
bekostigbaarheid
‘n Eienskap van iets wat aandui hoe dit gebruik kan word, bevoorbeeld ‘n lêerhanteerder of ‘n knoppie.
English, አማርኛ, Kiswahili, Bahasa Indonesia
bewering
‘n Boole-uitdrukking wat waar moet wees op ‘n spesifiek plek in ‘n program. ‘n Bewering kan ingebou wees in ‘n programmeertaal (bv. Python het ‘n ingeboude beweerstelling - assert) of dit kan voorsien word as ‘n funksie (bv. R gebruik stopifnot). Bewerings word dikwels gebruik gedurende die toetsfase van sagtewareontwikkeling maar dit word ook gebruk in produksieskode om te bevestig dat die kode reg werk. In sommige tale moet die gebruik van bewerings as ‘n datageldigheidstoets vermy word aangesien sommige kompileerders en interpreteerders die bewering stilweg weggooi onder optimeringsvoorwaardes. Die gebruik van bewerings vir bevestiging van datageldigheid kan dus sekuriteitsrisikos veroorsaak. R het nie ‘n beweringstelling wat gedeaktiveer kan word nie en dus sal die gebruik van ‘n pakket soos ‘assertr’ vir datageldigheid nie sekuriteitsgapings skep nie.
Deutsch, English, አማርኛ, Kiswahili
binnekoppeling
‘n Koppeling wat die kombinasie van rye uit twee tabelle A en B oplewer, waarvan die ID-sleutels in beide tabelle bestaan.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
English, አማርኛ
binêre uitdrukking
‘n Uitdrukking wat twee parameters het en twee argumente neem, soos bv. 1 + 2.
nullary_expression, ternary_expression, unary_expression
English, Português, Nederlands, Setswana, አማርኛ
bit
‘n Eenheid van inligting wat alternatiewe voorstel, ja/nee, waar/vals. Dit kan voorgestel work as 0 of 1.
binary, boolean
Deutsch, English, Español, Français, Português, Nederlands, Setswana, አማርኛ, Kiswahili, Bahasa Indonesia
bug
‘n Ontbrekende of ongewenste kenmerk van ‘n stuk sagteware; die digitale ekwivalent van ‘n onkruid.
Deutsch, English, Español, Setswana, አማርኛ
byvoeg modus
Om data aan die einde van ‘n lêer te voeg in plaas daarvan om die inhoud van dielêer te oorskryf. Oorskryf is die verstek, wat beteken dat meesteprogrammeertale verwag dat programme eksplisiet moet aandui dat daar bygevoeg inplaas van oorskryf moet word.
English, አማርኛ, Kiswahili

C

chi-kwadraattoets
‘n Statistiese metode om te bepaal of twee veranderlikes in ‘n kruistabellering gekorreleerd is. ‘n Chi-kwadraatverdeling wissel vanaf ‘n normale verspreiding gebaseer op die vryheidsgrade wat gebruik word om dit te bereken.
English, አማርኛ

D

data pakket
‘n Sagtewarepakket wat meestal net data bevat. Word gebruik om dit eenvoudiger te maak om data te versprei vir makliker gebruik.
English, አማርኛ, Kiswahili
data-ontgining
Die gebruik van ‘n rekendaar om te soek na patrone in groot datastelle. Die term data wetenskap word tans meer gebruik.
English, IsiZulu, አማርኛ, Kiswahili
datawetenskap
Die kombinasie van statistiek en programmering wat gebruik word om kennis vanuit data te ontgin.
Ελληνικά, English, Español, Português, አማርኛ, Kiswahili
datawetenskaplike
Iemand wat programmeringsvaardighede gebruik om statistiese probleme op te los.
Ελληνικά, English, Español, Português, አማርኛ, Kiswahili

E

eienskap
‘n Naam-waarde paar wat verband hou met ‘n voorwerp en gebruik word om metadata omtrent die voorwerp te stoor, bv. die afmetings van ‘n skikking.
Deutsch, English, Español, Français, Setswana, አማርኛ, Kiswahili, Bahasa Indonesia

G

gemiddeld
Die gemiddelde waarde van ‘n datastel, beter bekend as die rekenkundige gemiddeld om dit van die meetkundige en die harmoniese gemiddelde te onderskei.
mediaan, modus
Deutsch, English, Italiano, Português, አማርኛ, Kiswahili
Groot Data
Enige data wat tot onlangs toe nog te veel was om met net een rekenaar te analiseer.
three_vs
Deutsch, English, Setswana, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili

H

histogram
‘n Grafiese voorstelling van die verspreiding van ‘n data, gewoonlik ‘n vertikale staafgrafiek.
English, አማርኛ

I

ID-sleutel
  1. ‘n Veld of kombinasie van velde waarvan die waarde(s) ‘n rekord in ‘n tabel of datastel uniek identifiseer. ID-sleutels word dikwels gebruik om spesifieke rekords te kies, asook in koppelings. 2. ‘n Deel van ‘n ID-sleutel/waardepaar, wat as ‘n unieke identifiseerder gebruik word in ‘n datastruktuur soos ‘n woordeboek.

English, አማርኛ

K

kies
Om volledige kolomme of rye in ‘n tabel volgens naam of plek te kies (selekteer).
English
kognitiewe lading
Die hoeveelheid werkgeheue wat nodig is om ‘n stel gelyktydige take te verrig.
English, አማርኛ
koppeling
Een van verskeie bewerkings wat waardes uit twee tabelle aan mekaar koppel.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
English, አማርኛ
korrelasie
Hoe sterk twee veranderlikes met mekaar ooreenstem. Korrelasie word gewoonlik gemeet aan die berekening van ‘n korrelasiekoëffisiënt, maar impliseer nie oorsaaklikheid.
English, Français, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ
korrelasiekoëffisiënt
‘n Maatstaf van hoe sterk gekorreleer twee veranderlikes is. As die korrelasiekoëffisiënt tussen X en Y gelyk is aan 1.0, dui dit aan dat X die perfekte voorspelling van Y is. As die korrelasiekoëffisiënt 0,0 is, dui dit aan dat X nie verwant is aan Y nie. As dit -1,0 is, dan voorspel X vir Y, maar verandering in X veroorsaak ‘n teenoorgestelde verandering in Y.
English, Français, Português, አማርኛ
kovariansie
Hoe goed twee veranderlikes met mekaar ooreenstem. Die korrelasiekoëffisiënt is ‘n genormaliseerde maatstaf vir kovariansie.
English, Français, Português, አማርኛ
kruiskoppeling
‘n Koppeling wat alle moontlike kombinasies van rye uit twee tabelle A en B oplewer.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
English, አማርኛ

L

lenige ontwikkeling
‘n Sagteware-ontwikkelingsmetode wat die klem lê op vele klein stappies en deurlopende terugvoering in plaas van vooraf beplanning en langtermyn skeduluering. Verkennende programmering is dikwel lenig.
Deutsch, English, Español, Português, Setswana, Kiswahili
lineêre regressie
‘n Metode om die beste pas tussen twee datastelle te vind deur die vierkante van die afstande tussen die punte en ‘n regressielyn te minimaliseer.
logistiese regressie
English, አማርኛ
logistiese regressie
‘n Metode om ‘n model aan te pas tot data wat van logistieke (S-vormige) kurwes gebruik maak.
lineêre regressie
English, አማርኛ

M

maksimumaanneemlikheidsberaming
Om die parameters vir ‘n waarskynlikheids verdeling te verkry, te maksimeer.
English, አማርኛ
mediaan
‘n Waarde wat die boonste en onderste helfte van ‘n gesorteerde datastel skei. Die mediaan gee dikwels ‘n beter idee van wat tipies is vir die datastel as die mediaan, wat beïnvloed kan word deur ‘n klein aantal ekstreme uitskieters.
modus
English, Español, አማርኛ
model
‘n Spesifikasie van’n wiskundige verband tussen verskillende veranderlikes.
English
module
‘n Herbruikbare sagtewarepakket, ook dikwels ‘n biblioteek genoem.
English, Español, Français, isiXhosa
modus
Die waarde wat die meeste in ‘n datastel voorkom.
gemiddeld, mediaan
English, Español
mylpaal
‘n Teiken wat ‘n projek probeer bereik, dikwels voorgestel as ‘n stel kwessies wat almal teen ‘n sekere tyd opgelos moet wees.
English, አማርኛ

N

NA
‘n Spesiale waarde wat gebruik word om data wat nie beskikbaar is nie, voor te stel.
nul
English, Français, اَلْعَرَبِيَّةُ
node, nodus
‘n Element in ‘n grafiese voorstelling, soos ‘n grafiek of ‘n netwerk, wat deur ander ‘n node/nodus met ‘n skakel verbind is. Nodes/Nodusse het spesifieke data, soos byvoorbeeld name of gewigte, gekoppel.
English
nul
‘n Spesiale waarde wat gebruik word om ‘n vermiste voorwerp voor te stel. Nul is nie dieselfde as NA nie, en dit is ook nie dieselfde as ‘n leë vektor nie.
English, Français

O

oop wetenskap
‘n Generiese term om wetenskaplike sagteware, data en publikasies toegangklik te maak.
English
outomatiese veranderlike
‘n Veranderlike waaraan daar outomaties ‘n waarde toegeken word in boureël. Byvoorbeeld, “Make” ken outomaties die naam van ‘n reël se teiken aan die outomatiese veranderlike, ‘$@’ toe. Outomatiese veranderlikes word dikwels gebruik tydens die skryf van patroonreëls.
makefile
English, አማርኛ
outomatiese voltooing
‘n Funksie wat ‘n gebruiker toelaat om ‘n woord of ‘n kode vinnig te voltooi deur die TAB sleutel te druk om ‘n lys van moontlike woorde of kodes te vertoon waaruit die gebruiker kan kies.
Deutsch, English, Español, Français, Português, አማርኛ, Kiswahili

P

pseudo- lukrake nommer
‘n Waarde wat op so ‘n wyse gegenereer is dat dit lyk op die ware lukraakheid van die heelal, tot so ‘n mate dat dit waarnemers fop.
English, Español
pseudolukrakenommergenereerder (PLNG)
‘n Funksie wat pseudo- lukrake nommers kan genereer.
saadjie
English

R

R basis
Die basiese funksies van die R programmeertaal. Die basispakette kan in src/librarygevind word en kan nie onafhanklik van R opgedateer word nie. Die weergawenommers van die pakette volg die R weergawenummering. Basispakette word geinstalleer en gelaai as deel van R terwyl prioriteitpakette saam met R geinstalleer word maar moet gelaai word voor hulle gebruik kan word.
tidyverse
English, Español, Português, አማርኛ
rekenkundige gemiddelde
Sien gemiddelde.
English, Español, Italiano, Português, አማርኛ, Kiswahili

S

saadjie
‘n Waarde wat gebruik word om ‘n pseudolukrakenommergenereerder te begin.
English, Español
samevoeging
Om ‘n groep waardes in een te kombineer bv. om ‘n versameling getalle op te som of om ‘n versameling alfabetiese stringe aaneen te skakel.
English, Español, Français, Português, Setswana, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili

T

terugwaarts versoenbaar
‘n Eienskap van ‘n stelsel, hardeware of sagteware wat dit moontlik maak om met ‘n ouer weergawe van die stelsel, of met die toevoer ontwerp vir ‘n ouer stelsel te werk. Byvoorbeeld, ‘n funksie wat in Python 3 geskryf is maar sal werk in Python weergawe 2 is terugwaarts versoenbaar.”
Deutsch, English, Español, Français, Português, አማርኛ
terugwaartse voortplanting
‘n Algoritme wat die gewigte wat in ‘n neurale netwerk gebruik word iteratief aanpas. Terugwaartse voortplanting word dikwels gebruik om gradiënte afdaling te implementeer.
Deutsch, English, አማርኛ
Toepassing Programmeerderkoppelvlak
n Versameling funksies en prosedures wat deur ‘n sagtewareprogrammateek of webdiens voorsien word vir gebruik deur ander toepassings om met die programmateek of webdiens te kommunikeer. Die API is nie die kode, die databasis of die bediener nie, dit is die koppelvlak.
Deutsch, English, Español, Français, Setswana, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili
toestand
‘n Fout of ander onverwagte gebeurtenis wat die normale vloei van beheer ontwrig.
handle_condition
English, አማርኛ, Kiswahili

V

vertrouensinterval
‘n Variasiewydte rondom ‘n beraming wat’n foutgrens aandui, gekombineerd met die waarskynlikheid dat die werklike getal binne die skatting val.
English, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ
volle koppeling
‘n Koppeling wat alle rye en alle kolomme uit twee tabelle A en B oplewer. Waar die ID-sleutels van A en B by mekaar pas, word die waardes gekombineer; waar dit nie die geval is nie, word ontbrekende waardes uit enige van die twee tabelle gevul met nul, NA, of enige ander aanduier van ‘n ontbrekende waarde.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
English, አማርኛ