Woordelys

Afrikaans

+

+1
Om ten gunste van iets te stem.
Deutsch, English, Español, Français

6

68-95-99.7 reël
Beskryf die beginsel dat 68% van alle waardes binne een standaardafwyking van die gemiddelde val, 95% val binne twee en 99.7% val binne drie standaardafwykings. Omgekeerd, in die meeste gevalle val 0.3% van die waardes meer as drie standaardafwykings bo of onder die gemiddelde.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, Português

A

aaneenskakel
Die aaneenskakeling van kolomme, rye of karakterstringe deur die samevoeging van data.
samevoeging, left_join, right_join
English, Español
absolute fout
Die absolute fout is die absolute waarde van die verskil tussen die waargenome- en die korrekte waarde. Die absolute fout is gewoonlik van minder waarde as die relatiewe fout.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, Português, Kiswahili
absolute resultaat (van 'n toets)
Die waarde wat deur ‘n toets gegenereer is. Indien dié waarde gelyk is aan die verwagte resultaat, is die toets suksesvol; as die twee waardes verskil het die toets gefaal.
اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Kiswahili, Setswana
absolute roete
‘n Roete wat dieselfde posisie in die lêerstelsel aandui ongeag die posisie vanwaar dit geëvalueer word. Die absolute roete is die ekwivalent van lengtegraad en breedtegraad in geografie.
relative_path
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, Português, Українська
absolute rynommer
Die opeenvolgende indeks van ‘n ry in ‘n tabel, ongeag die gedeelte van die tabel wat vertoon word.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Français, עִברִית, Bahasa Indonesia, Italiano, Português
abstrakte metode
‘n Metode, in objekgeoriënteerde programmering, wat gedefiniëer maar nie geïmplementeer is nie. Programmeerders sal ‘n abstrakte metode in ‘n voorsaatklas definiëer wat in nasaatklasse geïmplementeer moet word.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, Português
abstrakte sintaksisontledingsboom
‘n Diepgeneste datastruktuur, of boom, wat die struktuur van ‘n program verteenwoordig. Byvoorbeeld, as die abstrakte sintaksontledingsboom ‘n nodus het wat ‘n doen terwyl-lus verteenwoordig wat met een naasaatontledingsboom die lustoestand verteenwoordig en ‘n ander nasaatontledingsboom wat die lusraam verteenwoordig.
አማርኛ, English, Bahasa Indonesia
afgooiware
Sagteware wat nie meer onderhou word nie.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bangla, Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, Português, Setswana
aggregaatfunksie
‘n Funksie wat ‘n groep waardes saamvoeg, bv. sum (summering) en max (maksimale waarde)
اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Português, Setswana
akkuraatheid
Dit is ‘n statistiese maatstaf van ‘n klassifikasiemodel wat die proporsie van korrekte voorspellings gee onder die totale aantal gevalle. Dit word bereken as Akkuraatheid = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN).
Deutsch, English, Español, Français, Kiswahili
algoritme
‘n Algoritme is ‘n stel instruksies wat gevolg moet word om ‘n spesifieke taak uit te voer.
اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, Português, Kiswahili, IsiZulu
algoritmiese vooroordeel
Herhaalbare resultate in ‘n algoritme wat vooroordeel or geskeefde behandeling toon. Byvoorbeeld, sosiale media algoritmes wat bevooroordeelde of gestigmateerde inhoud van seker groepe prioritiseer.
algoritme
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, English, Español
aliasering
Om twee of meer verwysing na dieselfde ding te hê, soos byvoorbeeld meer as een verwysing na ‘n datastruktuur in geheue of na ‘n lêer op ‘n skyf.
Deutsch, English, Español, Français, Kiswahili, Setswana
anker
In ‘n gewone (reguliere) uitdrukking, is ‘n anker ‘n simbool wat ‘n posisie aandui, bv. ^ dui die begin van ‘n lyn aan en $ dui die einde van ‘n lyn aan. ‘n Uidrukking soos bv. ^Die anker die soektog na die woord Die aan die begin van die lyn.
English, Español, Français, Português
anonieme funksie
‘n Funksie waaraan daar nie ‘n naam toegeken is nie. Anonieme funksies is gewoonlik baie kort en word gewoonlik gedefinieer waar hulle gebruik word bv. in die geval van ‘n terugskakelfunksie.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français
anti-koppeling
‘n Koppeling wat rye in tabel A bevat wie se sleutels nie die sleutels van tabel B bevat nie.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
አማርኛ, English, Español, Français
argument
Die term moet nie verwar word met parameter nie en is ook nie ‘n sinoniem daarvoor nie. ‘n Argument is die spesifieke waarde wat aan ‘n funksie verskaf word in ‘n lys van waardes wat deur kommas geskei word Die term moet nie verwar word met parameter nie en is ook nie ‘n sinoniem daarvoor nie. ‘n Argument is die spesifieke waarde wat aan ‘n funksie verskaf word in ‘n lys van waardes wat deur kommas geskei word. Parameters is die veranderlikes en argumente is die waardes wat aan die veranderlikes toegeken is.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Português, Kiswahili
ASCII
‘n Standaard manier om karakters wat algemeen in Wes-Europese tale gebruik word, voor te stel as 7- of 8-bis heelgetalle. ASCII word vervang deur Unicode.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Kiswahili, Українська
asinchronies
Asinchronies is die teenoorgestelde van sinchronies wat beteken dat twee of meer aktiwiteite tergelykertyd plaasvind. In programering is ‘n asinchorniese bewerking ‘n bewerking wat onafhanklik van ‘n ander een plaasvind.
synchronous
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Français, Kiswahili, Українська
assosiatiewe skikking
Sien woordeboek.
አማርኛ, Deutsch, English, Kiswahili
Autokorrelasie
Die graad van ooreenkoms tussen waarnemings in dieselfde reeks maar geskei deur ‘n tydinterval (bekend as die “lag”). Autokorrelasie-analise kan gebruik word om insig te verkry in tydreeksdata deur herhalende patrone op te spoor wat moontlik deels versteek is deur lukrake ruis, onder andere gebruike.
Deutsch, English, Español, Français, Kiswahili

B

Bayes se rëel
Sien Bayes se stelling.
አማርኛ, English
Bayes se stelling
‘n Vergelyking om die waarskynlikheid te bepaal dat iets waar is indien iets verwant ook waar is. As P(X) die waarskynlikheid is dat X waar is en P(X|Y) is die waarskynlikheid dat X waar is indien die gegewe Y waar is, dan is P(X|Y) = P(Y|X) * P(X) / P(Y).
Bayesian-netwerk, naive_bayes_classifier, prior_distribution
English, Español
Bayesian-netwerk
‘n Grafiek wat die verhoudings tussen lukrake veranderlikes vir ‘n gegewe probleem verteenwoordig.
Bayes se stelling, markov_chain, naive_bayes_classifier
አማርኛ, English, Español
bediener
‘n Program soos ‘n databasisbeheerder of webbediener wat op versoek data aan ‘n kliënt verskaf.
English
bekostigbaarheid
‘n Eienskap van iets wat aandui hoe dit gebruik kan word, bevoorbeeld ‘n lêerhanteerder of ‘n knoppie.
አማርኛ, English, Français, Bahasa Indonesia, Kiswahili
bevel
‘n Instruksie wat ‘n rekenaarprogram opdrag gee om ‘n spesifieke taak uit te voer.
አማርኛ, English, Kiswahili, Українська
bewering
‘n Boole-uitdrukking wat waar moet wees op ‘n spesifiek plek in ‘n program. ‘n Bewering kan ingebou wees in ‘n programmeertaal (bv. Python het ‘n ingeboude beweerstelling - assert) of dit kan voorsien word as ‘n funksie (bv. R gebruik stopifnot). Bewerings word dikwels gebruik gedurende die toetsfase van sagtewareontwikkeling maar dit word ook gebruk in produksieskode om te bevestig dat die kode reg werk. In sommige tale moet die gebruik van bewerings as ‘n datageldigheidstoets vermy word aangesien sommige kompileerders en interpreteerders die bewering stilweg weggooi onder optimeringsvoorwaardes. Die gebruik van bewerings vir bevestiging van datageldigheid kan dus sekuriteitsrisikos veroorsaak. R het nie ‘n beweringstelling wat gedeaktiveer kan word nie en dus sal die gebruik van ‘n pakket soos ‘assertr’ vir datageldigheid nie sekuriteitsgapings skep nie.
አማርኛ, Deutsch, English, Kiswahili
binnekoppeling
‘n Koppeling wat die kombinasie van rye uit twee tabelle A en B oplewer, waarvan die ID-sleutels in beide tabelle bestaan.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
አማርኛ, English
binêr
‘n Stelsel wat een van twee moontlike toestande kan hê. In berekening word dit dikwels voorgestel as in die toestand 0 of 1. In Boole-logika word dit verteenwoordig as vals (0) of waar (1). Rekenaars is gebou op stelsels wat 0’s en 1’s as bis stoor.
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Français, Português, Українська
binêre groot voorwerp
Data wat in ‘n databasis gestoor word sonder om op enige manier geïnterpreteer te word, soos ‘n klanklêer. Die term word ook nou gebruik om te verwys na data wat oor ‘n netwerk oorgedra word of in ‘n weergawebeheerstelsel-repository as ongeïnterpreteerde bis gestoor word.
English, Kiswahili, Setswana
binêre uitdrukking
‘n Uitdrukking wat twee parameters het en twee argumente neem, soos bv. 1 + 2.
nullary_expression, ternary_expression, unary_expression
አማርኛ, English, Português, Nederlands, Setswana
bis
‘n Eenheid van inligting wat alternatiewe voorstel, ja/nee, waar/vals. Dit kan voorgestel work as 0 of 1.
binêr, boolean
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Português, Nederlands, Kiswahili, Setswana, Українська
bug
‘n Ontbrekende of ongewenste kenmerk van ‘n stuk sagteware; die digitale ekwivalent van ‘n onkruid.
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Setswana
byvoeg modus
Om data aan die einde van ‘n lêer te voeg in plaas daarvan om die inhoud van dielêer te oorskryf. Oorskryf is die verstek, wat beteken dat meesteprogrammeertale verwag dat programme eksplisiet moet aandui dat daar bygevoeg inplaas van oorskryf moet word.
አማርኛ, English, Français, Kiswahili

C

chi-kwadraattoets
‘n Statistiese metode om te bepaal of twee veranderlikes in ‘n kruistabellering gekorreleerd is. ‘n Chi-kwadraatverdeling wissel vanaf ‘n normale verspreiding gebaseer op die vryheidsgrade wat gebruik word om dit te bereken.
አማርኛ, English

D

data pakket
‘n Sagtewarepakket wat meestal net data bevat. Word gebruik om dit eenvoudiger te maak om data te versprei vir makliker gebruik.
አማርኛ, English, Kiswahili
data-ontgining
Die gebruik van ‘n rekendaar om te soek na patrone in groot datastelle. Die term data wetenskap word tans meer gebruik.
አማርኛ, English, Kiswahili, IsiZulu
datawetenskap
Die kombinasie van statistiek en programmering wat gebruik word om kennis vanuit data te ontgin.
አማርኛ, Ελληνικά, English, Español, Português, Kiswahili
datawetenskaplike
Iemand wat programmeringsvaardighede gebruik om statistiese probleme op te los.
አማርኛ, Ελληνικά, English, Español, Português, Kiswahili

E

eienskap
‘n Naam-waarde paar wat verband hou met ‘n voorwerp en gebruik word om metadata omtrent die voorwerp te stoor, bv. die afmetings van ‘n skikking.
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Kiswahili, Setswana

G

gemiddeld
Die gemiddelde waarde van ‘n datastel, beter bekend as die rekenkundige gemiddeld om dit van die meetkundige en die harmoniese gemiddelde te onderskei.
mediaan, modus
አማርኛ, Deutsch, English, Italiano, Português, Kiswahili
groepeer
Om data in groepe te verdeel volgens ‘n stel kriteria terwyl die rekords in ‘n enkele struktuur gelaat word.
አማርኛ, English
Groot Data
Enige data wat tot onlangs toe nog te veel was om met net een rekenaar te analiseer.
three_vs
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Kiswahili, Setswana, IsiZulu

H

histogram
‘n Grafiese voorstelling van die verspreiding van ‘n data, gewoonlik ‘n vertikale staafgrafiek.
አማርኛ, English

I

ID-sleutel
  1. ‘n Veld of kombinasie van velde waarvan die waarde(s) ‘n rekord in ‘n tabel of datastel uniek identifiseer. ID-sleutels word dikwels gebruik om spesifieke rekords te kies, asook in koppelings. 2. ‘n Deel van ‘n ID-sleutel/waardepaar, wat as ‘n unieke identifiseerder gebruik word in ‘n datastruktuur soos ‘n woordeboek.

አማርኛ, English
ikoon
In rekenaarkunde is ‘n ikoon ‘n grafiese simbool wat op ‘n rekenaarskerm vertoon word om die gebruiker te help om ‘n rekenaarstelsel te navigeer.
English

J

Java
Java is ‘n hoëvlak, kruisplatvorm, objekgeoriënteerde en algemene-gebruik programmeertaal. Programme wat in Java geskryf is sal op enige platform werk, wat die Java sagtewareplatform implementeer, sonder dat dit hersaamgestel hoef te word. Die kenmerk het gelei tot die slagspreuk “skryf eenkeer, hardloop enige plek”. Die Javasintaks is soortgelyk aan die van C en C++.
English

K

kies
Om volledige kolomme of rye in ‘n tabel volgens naam of plek te kies (selekteer).
English
kognitiewe lading
Die hoeveelheid werkgeheue wat nodig is om ‘n stel gelyktydige take te verrig.
አማርኛ, English
kommentaar
Teks geskryf in ‘n rekenaarprogram of skrif wat nie behandel word as kode wat uitgevoer moet word nie. Die kommentaar beskryf eerder wat die kode doen. Kommentaar is gewoonlik kort notas, wat dikwels begin met ‘n # (in baie programmeertale).
አማርኛ, Deutsch, English, Français, Português, Kiswahili
koppeling
Een van verskeie bewerkings wat waardes uit twee tabelle aan mekaar koppel.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
አማርኛ, English
korrelasie
Hoe sterk twee veranderlikes met mekaar ooreenstem. Korrelasie word gewoonlik gemeet aan die berekening van ‘n korrelasiekoëffisiënt, maar impliseer nie oorsaaklikheid.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, English, Español, Français, Português
korrelasiekoëffisiënt
‘n Maatstaf van hoe sterk gekorreleer twee veranderlikes is. As die korrelasiekoëffisiënt tussen X en Y gelyk is aan 1.0, dui dit aan dat X die perfekte voorspelling van Y is. As die korrelasiekoëffisiënt 0,0 is, dui dit aan dat X nie verwant is aan Y nie. As dit -1,0 is, dan voorspel X vir Y, maar verandering in X veroorsaak ‘n teenoorgestelde verandering in Y.
አማርኛ, English, Français, Português
kovariansie
Hoe goed twee veranderlikes met mekaar ooreenstem. Die korrelasiekoëffisiënt is ‘n genormaliseerde maatstaf vir kovariansie.
አማርኛ, English, Français, Português
kruiskoppeling
‘n Koppeling wat alle moontlike kombinasies van rye uit twee tabelle A en B oplewer.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
አማርኛ, English

L

lenige ontwikkeling
‘n Sagteware-ontwikkelingsmetode wat die klem lê op vele klein stappies en deurlopende terugvoering in plaas van vooraf beplanning en langtermyn skeduluering. Verkennende programmering is dikwel lenig.
Deutsch, English, Español, Français, Português, Kiswahili, Setswana
lineêre regressie
‘n Metode om die beste pas tussen twee datastelle te vind deur die vierkante van die afstande tussen die punte en ‘n regressielyn te minimaliseer.
logistiese regressie
አማርኛ, English
logistiese regressie
‘n Metode om ‘n model aan te pas tot data wat van logistieke (S-vormige) kurwes gebruik maak.
lineêre regressie
አማርኛ, English

M

maksimumaanneemlikheidsberaming
Om die parameters vir ‘n waarskynlikheids verdeling te verkry, te maksimeer.
አማርኛ, English
mediaan
‘n Waarde wat die boonste en onderste helfte van ‘n gesorteerde datastel skei. Die mediaan gee dikwels ‘n beter idee van wat tipies is vir die datastel as die mediaan, wat beïnvloed kan word deur ‘n klein aantal ekstreme uitskieters.
modus
አማርኛ, English, Español
model
‘n Spesifikasie van’n wiskundige verband tussen verskillende veranderlikes.
English
module
‘n Herbruikbare sagtewarepakket, ook dikwels ‘n biblioteek genoem.
English, Español, Français, isiXhosa
modus
Die waarde wat die meeste in ‘n datastel voorkom.
gemiddeld, mediaan
Deutsch, English, Español
mylpaal
‘n Teiken wat ‘n projek probeer bereik, dikwels voorgestel as ‘n stel kwessies wat almal teen ‘n sekere tyd opgelos moet wees.
አማርኛ, English

N

NA
‘n Spesiale waarde wat gebruik word om data wat nie beskikbaar is nie, voor te stel.
nul
اَلْعَرَبِيَّةُ, English, Français
node, nodus
‘n Element in ‘n grafiese voorstelling, soos ‘n grafiek of ‘n netwerk, wat deur ander ‘n node/nodus met ‘n skakel verbind is. Nodes/Nodusse het spesifieke data, soos byvoorbeeld name of gewigte, gekoppel.
English, Español
nul
‘n Spesiale waarde wat gebruik word om ‘n vermiste voorwerp voor te stel. Nul is nie dieselfde as NA nie, en dit is ook nie dieselfde as ‘n leë vektor nie.
English, Français

O

oop wetenskap
‘n Generiese term om wetenskaplike sagteware, data en publikasies toegangklik te maak.
English
outomatiese veranderlike
‘n Veranderlike waaraan daar outomaties ‘n waarde toegeken word in boureël. Byvoorbeeld, “Make” ken outomaties die naam van ‘n reël se teiken aan die outomatiese veranderlike, ‘$@’ toe. Outomatiese veranderlikes word dikwels gebruik tydens die skryf van patroonreëls.
makefile
አማርኛ, English
outomatiese voltooing
‘n Funksie wat ‘n gebruiker toelaat om ‘n woord of ‘n kode vinnig te voltooi deur die TAB sleutel te druk om ‘n lys van moontlike woorde of kodes te vertoon waaruit die gebruiker kan kies.
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Français, Português, Kiswahili

P

pseudo- lukrake nommer
‘n Waarde wat op so ‘n wyse gegenereer is dat dit lyk op die ware lukraakheid van die heelal, tot so ‘n mate dat dit waarnemers fop.
English, Español
pseudolukrakenommergenereerder (PLNG)
‘n Funksie wat pseudo- lukrake nommers kan genereer.
saadjie
English

R

R basis
Die basiese funksies van die R programmeertaal. Die basispakette kan in src/librarygevind word en kan nie onafhanklik van R opgedateer word nie. Die weergawenommers van die pakette volg die R weergawenummering. Basispakette word geinstalleer en gelaai as deel van R terwyl prioriteitpakette saam met R geinstalleer word maar moet gelaai word voor hulle gebruik kan word.
tidyverse
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, English, Español, Français, Português
rekenkundige gemiddelde
Sien gemiddelde.
አማርኛ, English, Español, Français, Italiano, Português, Kiswahili

S

saadjie
‘n Waarde wat gebruik word om ‘n pseudolukrakenommergenereerder te begin.
English, Español
samevoeging
Om ‘n groep waardes in een te kombineer bv. om ‘n versameling getalle op te som of om ‘n versameling alfabetiese stringe aaneen te skakel.
اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Português, Kiswahili, Setswana
Sentrale verwerkingseenheid
Dit is die primêre hardeware van enige rekenaar. Dit vorm die essensiële elektroniese stroombaan wat instruksies van die sagteware of ander hardeware interpreteer en uitvoer. Ook genoem ‘n sentrale verwerker, hoofverwerker, of mikroverwerker.
gpu
አማርኛ, Deutsch, English, Kiswahili

T

terugwaarts versoenbaar
‘n Eienskap van ‘n stelsel, hardeware of sagteware wat dit moontlik maak om met ‘n ouer weergawe van die stelsel, of met die toevoer ontwerp vir ‘n ouer stelsel te werk. Byvoorbeeld, ‘n funksie wat in Python 3 geskryf is maar sal werk in Python weergawe 2 is terugwaarts versoenbaar.”
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Français, Português
terugwaartse voortplanting
‘n Algoritme wat die gewigte wat in ‘n neurale netwerk gebruik word iteratief aanpas. Terugwaartse voortplanting word dikwels gebruik om gradiënte afdaling te implementeer.
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Français
Toepassing Programmeerderkoppelvlak
n Versameling funksies en prosedures wat deur ‘n sagtewareprogrammateek of webdiens voorsien word vir gebruik deur ander toepassings om met die programmateek of webdiens te kommunikeer. Die API is nie die kode, die databasis of die bediener nie, dit is die koppelvlak.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Deutsch, English, Español, Français, Kiswahili, Setswana
toestand
‘n Fout of ander onverwagte gebeurtenis wat die normale vloei van beheer ontwrig.
handle_condition
አማርኛ, English, Kiswahili

U

uitskietter
Uiterste waardes wat moontlik meet- of opnamefoute kan wees, of wat werklik seldsame gebeurtenisse kan wees. Uitstekers word soms geïgnoreer wanneer statistiek gedoen word, of afsonderlik hanteer of gevisualiseer.
overfitting
English

V

vertrouensinterval
‘n Variasiewydte rondom ‘n beraming wat’n foutgrens aandui, gekombineerd met die waarskynlikheid dat die werklike getal binne die skatting val.
አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, English
volle koppeling
‘n Koppeling wat alle rye en alle kolomme uit twee tabelle A en B oplewer. Waar die ID-sleutels van A en B by mekaar pas, word die waardes gekombineer; waar dit nie die geval is nie, word ontbrekende waardes uit enige van die twee tabelle gevul met nul, NA, of enige ander aanduier van ‘n ontbrekende waarde.
anti-koppeling, kruiskoppeling, volle koppeling, binnekoppeling, left_join, right_join, self_join
አማርኛ, English
vooroordeel
‘n Statistiek is bevooroordeeld as dit sistematies of konsekwent verskil van die parameter wat dit veronderstel is om te skat.
variance, overfitting, classification, systematic_error
አማርኛ, Deutsch, English, Español, Français, Português, Setswana, isiXhosa

Y

YAML
Kort vir “YAML Ain’t Markup Language”, ‘n manier om geneste data te gebruik deur middel van indentasies in plaas van hakkies en kommas of JSON. YAML word dikwels in konfigurasielêers gebruik en om parameters vir verskeie geure te definieer van Markdown dokumente.
Deutsch, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Português