מ

מספר שורה מוחלט
המספר הסידורי של שורה בטבלה, ללא קשר לאילו חלקים של הטבלה מוצגים
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Português, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia